15 نکته ای که درباره مک دونالد نمی دانید!
آوریل 14, 2020

کارتون اسکار این داستان “بهشت ممنوعه” در چند دقیقه

در این ویدیو می توانید کارتون اسکار این قسمت “بهشت ممنوعه” را در چند دقیقه ببینید. اسکار یک قوطی آب میوه پیدا می کند. سه گانه آن را خراب می کند … اما بعد آن را رها می کند. قوطی می چرخد و درست در باغ مرغ ، داخل قفسه بیابانی به پایان می رسد.