دیاناشو ( دیانا و روما) – دیانا خوابش میاد
مارس 22, 2020
دیاناشو ( دیانا و روما) – کوکی های لرا و دیانا
مارس 22, 2020

دیاناشو ( دیانا و روما) – کالسکه پرنسسی دیانا

دایانا از کارهای خانگی خسته شده است. او می خواهد شاهزاده خانم شود. یک دختر کوچک ناگهان به یاد می آورد که او یک گره جادویی دارد! او با لباس شاهزاده خانم لباس می کند و کدو تنبل را به کالسکه ای زیبا تبدیل می کند. دیانا وانمود می کند که با کالسکه شاهزاده خانم بازی می کند.