دیاناشو ( دیانا و روما) – دوچرخه سواری دیانا
مارس 22, 2020
دیاناشو ( دیانا و روما) – دیانا خوابش میاد
مارس 22, 2020

دیاناشو ( دیانا و روما) – مسابقه شکلات خوری

جعبه های باز دایانا و روما که در آن یا خوراکی هستند یا غیر قابل خوردن هستند. چه کسی به دست می آورد؟ این ویدیو جذاب کودکانه را از دست ندهید.