دیاناشو ( دیانا و روما) – مسابقه شکلات خوری
مارس 22, 2020
دیاناشو ( دیانا و روما) – کالسکه پرنسسی دیانا
مارس 22, 2020

دیاناشو ( دیانا و روما) – دیانا خوابش میاد

دیانا خسته است و می خواهد بخوابد. برادر و پدر مانع از خواب کودک می شوند. این ویدیو کودکانه را از دست ندهید.