دیاناشو ( دیانا و روما) – دیانا بازی ورزشی می کنه
مارس 22, 2020
دیاناشو ( دیانا و روما) – این قسمت روز پرنسس
مارس 22, 2020

دیاناشو ( دیانا و روما) – بازی دیانا با راپونزل

دیانا یک اسباب بازی جدید دارد – عروسک شاهزاده خانم راپونزل عروسکی با اسب. دایانا با اسب بازی می کند و اجازه نمی دهد کسی با او بازی کند. اما حریص بودن خوب نیست … بنابراین ، اتفاق خارق العاده ای برای اسب اسباب بازی اتفاق می افتد!