دیاناشو ( دیانا و روما) – بازی دیانا با راپونزل
مارس 22, 2020
دیاناشو ( دیانا و روما) – دوچرخه سواری دیانا
مارس 22, 2020

دیاناشو ( دیانا و روما) – این قسمت روز پرنسس

دایانا شاهزاده خانم می شود و کدو تنبل را به کالسکه ای زیبا تبدیل می کند. بعد از این ماجراهای یک شاهزاده خانم کوچک تازه شروع می شود … از این گذشته ، امروز روز پرنسس است!