15 نکته ای که درباره مک دونالد نمی دانید!
آوریل 14, 2020

ماجراهای دیانا و روما این داستان ” تنها در خانه”

در این قسمت از ماجراهای دیانا و روما می بینیم دایانا در خانه تنها بود. در ابتدا او خوشحال شد ، اما پس از آن صدا های مختلف شروع به ترساندن او و او شروع به دیدن ارواح کرد…