دیاناشو ( دیانا و روما) – کوکی های لرا و دیانا
مارس 22, 2020
دیاناشو ( دیانا و روما) و روما این قسمت ” تهیه دسر برای پدر”
آوریل 3, 2020

دیاناشو ( دیانا و روما) – فروشگاهی پر از اسباب بازی

دایانا و رم وانمود می کنند در فروشگاه اسباب بازی بازی می کنند. دایانا فروشنده است و رم یک خریدار دزدگیر است. رم می خواهد فقط اسباب بازی های pj masks بخرد. دیانا مقدار زیادی از این اسباب بازی ها را به فروشگاه خود می آورد.