دیاناشو ( دیانا و روما) این قسمت بازی با ماسه ها
مارس 22, 2020
دیاناشو ( دیانا و روما) – بازی دیانا با راپونزل
مارس 22, 2020

دیاناشو ( دیانا و روما) – دیانا بازی ورزشی می کنه

دایانا خودش را در ورزش های مختلف امتحان می کند ، سالن زیبایی را بازی می کند و به یک بانوی عروسک تبدیل می شود.