کارتون بن تن این قسمت ” مبارزه بن و نایت”
آوریل 14, 2020
کارتون کودکانه این داستان “کرم شب تاب”
آوریل 14, 2020

بازی های دیانا و روما این قسمت ” بازی کوهنوردی “

دایانا و روما در بیرون بازی می کنند. کودکان از یک درخت بالا می روند و نمی توانند پایین بروند. پدر برای بچه ها اسباب بازی فعالیت جدیدی را خریداری می کند . دایانا و رم وانمود می کنند که کوهنوردی بازی می کنند. فیلم جالب برای بچه ها را از دست ندهید.